Čistička vzduchu
Bionic
» Čištění vzduchu » Ionizace vzduchu » Výhody používání » Pylový kalendář

Reklamace

Vyřízení reklamace

Jestliže není výrobek funkční i přesto, že jste se řídili návodem k použití, přijměte, prosím, naši omluvu. Výrobek v tom případě můžete samozřejmě reklamovat. Výrobek nejlépe v originálním obalu odešlete na adresu: Högner, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2, společně s Vaší plnou adresou, telefonním číslem, popisem závady v průvodním dopisu, prodejním dokladem nebo jeho kopií a záručním listem. Při nedostatku těchto dokladů musí kupující prokázat uzavření kupní smlouvy jiným vhodným způsobem.

V případě uplatnění smluvní záruky je dodání prodejního dokladu nebo jeho kopie a záručního listu nutné (viz smluvní záruka).

Případné dotazy týkající se reklamací lze vyřídit i telefonicky na tel. čísle 498 500 604 (sekretariát) nebo emailem na info@bionic.cz.

Zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík, doporučujeme připojistit. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Prosíme, dodržujte ve vlastním zájmu tento postup. Pokud např.zapomenete napsat správnou adresu, může být ohroženo bezchybné doručení opraveného nebo nového výrobku do Vašich rukou.

Společnost Högner s.r.o. neodpovídá za kvalitu služeb poskytovaných třetími subjekty (Česká pošta, PPL, DHL či jiných pošt a expresních kurýrů ...)

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy uživatel uplatnil nárok na záruční opravu až do dne určeného k převzetí výrobku po záruční opravě. Čitelné kopie opravních listů jsou tedy průkazem tohoto práva uživatele.

Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do prodloužené záruky, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika uživatel výrobku. Na tuto možnost bude kupující předem upozorněn.

Neoprávněnou reklamaci v rámci zákonné záruky nelze zpoplatnit.

V případě zájmu o mimozáruční opravu nás nejprve kontaktuje na tel. 498 500 604 nebo emailem na info@hogner.cz, neboť v současné době je dostupnost některých náhradních dílů omezena.

Copyright © 2024 Högner s.r.o. Všechna práva vyhrazena.