Čistička vzduchu
Bionic
» Čištění vzduchu » Ionizace vzduchu » Výhody používání » Pylový kalendář

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka jsou považovány za důvěrné informace. Nebudou poskytnuty třetím osobám a budou používány pouze pro činnosti společnosti Högner, s.r.o. v souvislosti s danou obchodní transakcí (Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění zákona č. 227/2000 Sb.). Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s využitím jeho osobních údajů za uvedeným účelem a tento souhlas poskytuje na dobu neurčitou. Kupující má právo kdykoli písmeně odvolat souhlas se shromažďováním jeho osobních údajů.

Společnost Högner, s.r.o. je oprávněna měnit a doplňovat Všeobecné podmínky z důvodu změn platné legislativy či podmínek na trhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Högner s.r.o. Všechna práva vyhrazena.